Промоции


Анкета


Моля, отговорете на следните въпроси
Най-близко населено място   Пол   Възраст
         
  мъж
жена
  18-25
26-35
36-60
над 60
 
Семейно положение   Заетост   Месечен доход
         
неженен/неомъжена
женен/омъжена
разведен/разведена
друго
  работещ на заплата
развиващ собствен бизнес
безработен
  до 200 лв.
200-500 лв.
500-1000 лв.
над 1000 лв.
 
Жилище   От къде знаете за нас?   Ползвали ли сте кредит до сега и от къде?
         
под наем
собствено
друго
  листовка
таксита
транспарант
билборд
от познати
градски транспорт
email
друго
  не съм ползвал/а
банка
алтернативна финансова институция
приятели
друго
         
         
Бихте ли се доверили на наш консултант при нужда от бърз кредит?
         
да
не
не съм сигурен/на
         
         
Кое е водещото за Вас при избора на кредитна институция?
         
лихвата
размера на кредита
бързина при кандидатстване и усвояване на парите
обслужване на кредита – срокове за погасяване, начин на погасяване
размер на погасителните вноски: съобразени с бюджета на домакинствата
друго
         
         
Ако желаете да Ви уведомяваме за бъдещи промоции и оферти на компанията, моля посочете удобния за Вас начин за кореспонденция.
         
мобилен телефон
домашен телефон
e-mail
адрес (град, улица, №, блок, етаж, апартамент)