Промоции


Въпроси и отговори


 • Какво е Терра Кредит?
  "Терра Кредит" ООД е небанкова финансова институция, специализирана в отпускането на бързи потребителски кредити, които се лесно достъпни за всички хора. Терра Кредит предлага основно малък, необезпечен, потребителски заем (между 100 – 2000 лева) за период от 10 до 52 седмици или от 3 до 12 месеца в зависимост от кредитния продукт. Заемът се изплаща посредством предварително договорени, фиксирани вноски всяка седмица или месец според погасителен план. Тези вноски включват главница и лихва. Компанията не начислява никакви други допълнителни такси или комисионни освен предвидените по договор.
 • Защо личните финансови съветници събират толкова информация за кандидатите за кредит?
  "Терра Кредит" ООД предлага и кредит без поръчителство и без ипотека. Решение за отпускане на кредита се взима само на база на предоставената от клиента информация. Колкото повече информация е подадена, по-точна и ясна е тя, толкова по-лесно и по-бързо нашите софтуерни продукти и Кредитни Инспектори ще могат да преценят оптималния вариант за всеки клиент и това ще увеличи вероятността да Ви бъде отпусната желаната сума.
 • Какво става със събраната информация?
  "Терра Кредит" ООД е администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни. Компанията стриктно спазва изискванията на този закон. Ние не използваме получената информация за никакви други цели, освен за взимане на решение за отпускане или не на исканите кредити. Нашите служители са дискретни и ценят желанието и правото на Клиентите ни за конфиденциалност и стриктно опазване на всички данни, получени в процеса на кандидатстване.
 • Мога ли да кандидатствам за кредит отново, ако при предходно кандидатстване получа отказ?
  Да, Вие можете да кандидатствате за кредит неограничен брой пъти. За да кандидатствате отново след отказ трябва да се е променило нещо във Вашия икономически и социален статус (например да е отпаднал някакъв Ваш разход, да имате допълнителен приход, нова месторабота и т.н.).
 • Как да разбера дали съм одобрен за кредит от Терра Кредит?
  Отговорите на молбите за заем се получават до час, в офиса в който сте подали искане. Нашите кредитни консултанти ще Ви съобщят нашето становище.
 • Как да кандидатствам?
  Можете да подадете документите си във всеки един от офисите на Терра Кредит в цялата страна или да си организирате среща с наш мобилен кредитен консултант в удобно за Вас време и в удобен за Вас час. Всички необходими данни ще бъдат попълнени от нашите кредитни консултанти за вас. Те могат на място да изчислят погасителната вноска на желания от вас кредит, както и максималният размер на финансирането, което може да ви бъде отпуснато. Кредитните консултанти, които продават нашите кредити, ще Ви предложат най-подходящия кредит и схема за погасяване, съобразно Вашите нужди. За тези услуги и за разрешения Ви кредит, Вие не дължите други комисионни освен обявените от Терра Кредит и вписани във Вашия договор за кредит.

  Ако подадената от Вас информация е коректна и вярна, ще получите отговор до час след Вашето кандидатстване.
 • Такси и комисионни
  За разглеждане на вашето искане за кредит Вие заплащате такса от 5 лв. С тази такса се покриват част от разходите, които възникват в следствие на Вашето кандидатстване. Ако молбата ви бъде одобрена, ще ви бъде удържана такса гаранция за изпълнение в размер на 3,5% от размера на разрешения кредит и такса обработка на документи в размер на 5 лв, защото сме задължени да пазим Вашите документи в специално помещение минимум 5 години след Вашето кандитстване. За останалия срок на кредита не се дължат други комисионни за управление на кредита.
 • Какви са условията, за да получа отстъпка?
  Достатъчно е да погасявате вноските по Вашия кредит без закъснение и при приключването му ще получите отстъпка в размер на до 50 % от сумата на последната вноска, която трябва да върнете.
 • Къде мога да заплатя погасителната си вноска?
  Възможност за плащане на погасителна вноска по кредит имате в офиса на Терра Кредит, от който е отпуснат. При невъзможност да посетите нашия офис, то трябва да се обадите на 0700 17 787, откъдето трябва да получите помощ за осъществяване на плащането по Вашата вноска по най-лесния за Вас начин.

  Във Вашия погасителен план е посочена точната дата, до която трябва да е пристигнало ващето плащане. Ако това е неработен ден, то вноската трябва да бъде получена в предходния работен ден. Ако друго лице внася вашата погасителна вноска важно е да знае номера на Договора, за който се отнася плащането или ЕГН на кредитополучателя.
  Ако друго лице внася вашата погасителна вноска важно е да знае номера на Договора, за който се отнася плащането или ЕГН на кредитополучателя.

  Например:

  За Терра мини/макси
  - ако сте усвоили заема на 01.07.2012 г., първата дължима вноска трябва да внесете до 08.07.2012 г.

  За Терра 30
  - ако сте усвоили заема на 01.07.2012 г., първата дължима вноска трябва да внесете до 01.08.2012 г.
 • Как мога да получа справка относно моя кредит, отпуснат от Терра Кредит?
  Информация за вашите кредити, отпуснати от Терра Кредит можете да получите на тел. 0700 17 787 или във регионалния офис, от който е отпуснат. Ако имате нужда от удостоверение, че кредитът ви е погасен, можете да позвъните на същия телефон. Официална писмена справка за неприключили кредити се издава срещу такса от 10 лв.
 • Как да погася предсрочно кредита си, отпуснат от Терра Кредит?
  По всяко време можете да погасите предсрочно целия размер на кредита без да дължите каквито и да било лихви или такси, освен дължимите до момента главница и лихва.

  Можете да погасите предсрочно кредита си като попълните Искане за предсрочно погасяване на кредит в офиса, от който е отпуснат. Това е напълно безплатно и Вие погасявате само размера на дължимата към момента сума по кредита. Без такса за предсрочно погасяване на кредита!

Речник на всички термини »